ServiciiImage

Specialiștii noștrii vă oferă o gamă completă de servicii, de proiectare până la instalare și mentenanță, pentru sisteme la cheie.

Dorim o colaborare de lungă durată, nivelul ridicat de calitate al serviciilor oferite fiind garanția acestei colaborări.

ANALIZA SI OFERTARE

Complexitatea unui sistem de securitate poate fi determinată doar printr-o analiză riguroasă a obiectivului protejat. Datorită relațiilor complexe din cadrul unei organizații și problemele de securitate sunt mult mai complexe decât par la prima vedere, de aceea ele trebuie abordate ca un sistem integrat.

Vă asigurăm consultanță tehnică și ofertare gratuită în vederea implementarii celei mai portivite soluții tehnice de securitate.

PROIECTARE

Firma noastră proiectează sisteme de securitate pentru toate obiectivele care au obligația să fie protejate conform legii 333/2003.

Proiectul reprezintă documentul de bază care contribuie la începerea și desfasurarea lucrărilor de execuție. Realizăm proiecte plecând de la o analiză obiectivă a necesitaților de securitate. 

În realizarea activitații de proiectare, ROLLSOFT folosește instrumente performante cum sunt calculatoare de ultima generație și programe dedicate de proiectare și integrare a echipamentelor sistemelor de securitate și comunicație.

La baza proiectării se află legislația specifică și normativele tehnice existente, etapele vizate sunt:

• Identificarea cerințelor de sistem
• Configurarea schemei bloc
• Realizarea planurilor de amplasare a echipamentelor
• Elaborarea specificațiilor: liste de echipamente, liste de cabluri și materiale auxiliare
• Elaborarea documentației de execuție conform Legii 333/22.07.2003
• Actualizarea proiectului de execuție funcție de situația concretă din teren
INSTALARE

Lucrările de instalare și montaj realizate de către firma noastră acoperă o paletă largă de specialițati: instalații, electronică, electrotehnică, IT și comunicații, automatizări. Ne caracterizează execuția de lucrări de calitate, respectând termenele stabilite prin contract.

Lucrările de execuție le realizăm cu personal propriu, cu experiența în domeniu, competent și eficient sau pentru lucrări mari și complexe cu parteneri în subcontractare.

Punerea în funcțiune a sistemelor reprezintă etapa de validare a soluției tehnice și a proiectului prin probele efectuate. Programarea și testarea componentelor de sistem, precum și testarea funcțiilor sistemului integrat, se execută conform documentației de proiectare.

După punerea în funcțiune a sistemului se realizează instruirea personalului care deservește sistemul de securitate cu privire la funcțiile și utilizarea acestuia, precum și a masurilor ce trebuie luate în caz de nefuncționare a sistemului,  pentru ca beneficiarii noștri să poată exploata instalațiile și sistemele la capacitate maximă. 

Asigurăm service garanție și post garanție pentru toate sistemele instalate de către noi pe bază de contract.

SERVICE SI MENTENANTA

Oferim servicii de mentenanță preventivă, corectivă și periodică, preluând toate responsabilitățile beneficiarului privind intreținerea instalațiilor și echipamentelor sistemului. Prin garanțiile oferite, ne angajăm să asigure bună funcționare a instalațiilor și echipamentelor montate prin intreținerea tehnică curentă (mentenanța preventivă și periodică) și prin corectarea erorilor sistemelor (mentenanța corectivă).

Compania noastră are capacitatea să își desfășoare activitatea pe tot terioriul României, având deja în derulare contracte de service periodice cu beneficiari de renume.